Tarifes i serveis 2021-2022

Quotes del serveis que l’AMIPA de l’Escola del Mar ofereix als seus associats

DISPOSITIUS DIGITALS I MATERIAL SOCIALITZATEducació infantil 75€
Primària 80€
SOCIALITZACIÓ LLIBRES I LLICÈNCIES DIGITALS45 €
Servei de BIBLIOTECA10 €
Quota de soci AMIPA*25€
EXTRAESCOLARS (de P4 a 6è)**45-95€
MENJADORFix
6,33€/dia lectiu
Esporàdic
6,96€/dia lectiu
ACOLLIDA I PERMANÈNCIESFix
30min: 18€/mes
1h: 30€/mes
Esporàdic
30min: 1,5€
1h: 3€
*Només es cobra una quota d’Amipa per família, independentment del número de fills/es.
**El preu varia en funció de l’activitat que es realitza
Aclariment: Aquests preus són per al curs 2021-22.
Els preus per al curs 2022-23 poden variar ja que s’actualitzen anualment.