Acollides i permanències

Informació actualitzada curs 2023-24

MATÍ. SERVEI D’ACOLLIDA:

 • Els infants han de venir acompanyats per un familiar i entraran per la porta principal de l’escola (c. Jeroni Anyé). Si la familia ho considera poden portar esmorzar.
 • Es fan dos HORARIS d’entrada, ambdós finalitzen a les 9h. Fora d’aquest horari no es podrà obrir la porta:
  • De 8 a 8:05h
  • De 8:30 a 8:35h
 • Els PREUS d’aquest servei són:
  • Entrada de 8 a 8:05h        32€/mes
  • Entrada de 8:30 a 8:35h         20€/mes
  • Tiquet esporàdic de 8 a 8:05h       4€/ dia
  • Tiquet esporàdic de 8:30 a 8:35h      2 €/dia

TARDA. SERVEI DE PERMANÈNCIES:

 • Les monitores van a buscar l’alumnat de permanències a les aules. Cada familia haurà de portar el berenar del seu fill/a.
 • Totes tenen inici a les 16.30h i es faran tres HORARIS de sortides. Fora d’aquest horari no es podrà obrir la porta:
  • 17h a 17:05h
  • 17.30h a 17.35h
  • 18h a 18:05h
 • Els PREUS d’aquest servei són:
  • Sortida de 17h a 17:05h       20€/mes
  • Sortida de 17:30h a 17:35h      32€/mes
  • Sortida de 18h a 18:05h      52€/mes
  • Tiquet esporàdic de 17h a 17:05h      2€/dia
  • Tiquet esporàdic de 17.30h a 17.35h 4€/dia
  • Tiquet esporàdic de 18h a 18:05h      4,5€/dia