Econòmica

La comissió econòmica, és l’encarregada de gestionar tots els recursos financers de l’AMIPA. Vetllar pel compliment pressupostari de les totes les comissions. Inclou la fixació de preus per cada curs, les activitats extraescolar, menjador, permanències i de les quotes: Amipa, llibres, biblioteca.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.