Escola de pares

La comissió Escola de Pares junt amb la resta d’escoles i l’ajuntament organitzen conferències i col·loquis dirigides a les famílies i que fan referència als nostres infants.

Si voleu unir-vos a nosaltres podeu escriure a amipa@escoladelmar.cat