Inclusiva i solidària

S’encarrega de gestionar les activitats que duem a terme amb l’entorn (Càrites, ONG, etc) en el món de la solidaritat, així com les activitats internes que fomenten la inclusió de tothom a la vida diària de l’escola.

Si voleu unir-vos a nosaltres podeu escriure a amipa@escoladelmar.cat