Qui som?

L’associació de Mares i Pares d’alumnes de l’Escola del Mar, la composen totes les famílies d’alumnes de l’escola.

Es regeix pels següents òrgans de govern:

(1) Assemblea General:

Composada per tots els socis que hi assisteixin. L’assemblea escull els membres de la Junta Directiva.

(2) Junta Directiva:

És l’òrgan de representació, gestió i administració de l’AMIPA, i actua com a òrgan executiu de l’Assemblea General.
Està formada per:

PresidentaLaura Royo
VicepresidentNadal Bayà
TresorerNadal Bayà
SecretàriaMònica Teixidó
VocalsFàtima Silvestre – Yaiza Bueno – Anna Carreño

La Junta Directiva, per assolir millor els objectius de l’AMIPA crea grups de treball o comissions formades per socis formin part aquests o no de la Junta Directiva.